BITUM Nordic A/S

​Bitum Entreprise

​BITUM Entreprise dækker hele landet, vi kører gerne ud til dig for at tale enten om tag, facade eller om en af de mange typer membransystemer. Dette gælder både hos private og erhverv.

BITUM Entreprise råder over professionelle folk med stor erfaring bag sig, hvad enten det drejer sig om tag-, facade- eller membransystemerne. Alle vores medarbejdere har alle en grundig uddannelse bag sig inden for hver deres arbejdsområde.​

TAGARBEJDE OG RENOVERING UDFØRT AF PROFESSIONELLE TIL FAST PRIS

Kvalitetsstyring og kvalitetsdokumentation

Vort kvalitetsstyringssystem sikres bl.a. gennem skriftlige kontrolplaner med tilbagemelding fra vores medarbejdere og inspektion af løbende og udført arbejde.

God økonomi i løbende vedligeholdelse

Taget er bygningens mest udsatte flade, og evt. skader skal opdages og udbedres. Jo hurtigere dette sker, jo billigere bliver det. Både på kort og på lang sigt.

Løbende serviceaftale flytter ansvaret over på fagfolk

God vedligeholdelse giver taget længere levetid. Hos BITUM Entreprise kan du få en individuel serviceaftale med løbende eftersyn og vedligeholdelse af taget. Ansvaret bliver derfor flyttet over på fagfolk, og du sikrer dig, at evt. tagskader ikke får lov til at udvikle sig.

Renovering og nybygning af tage

Tage lagt for dårligt og med for dårlige tagmaterialer kommer alt for hurtigt i reparationsalderen. Gode tage holder selvfølgelig meget længere, men alle tage skal naturligvis vedligeholdes. BITUM Entreprise er specialister i dette arbejde og udfører både løbende vedligeholdelse, tagrenoveringer og påførelse af nye tage – som enkeltopgaver eller i forbindelse med en løbende serviceaftale.

​FACADEARBEJDE OG RENOVERING UDFØRT AF PROFESSIONELLE

BITUM Entreprise udfører facadearbejde på såvel gamle som nye facader. BITUM Entreprise udfører arbejdet med de til hver en tid bedste revnefrie materialer fra BITUM og med de kraftigste og bedste maskiner, lige fra fjernelse af gamle facadeprodukter til færdig nybelagt revnefri belægning på facaden. BITUM Entreprise leverer et helt færdigt stykke arbejde til aftalt tid og pris.

MEMBRAN- OG FORSEGLINGSOPGAVER UDFØRT AF FAGFOLK​

​Membran- og forseglingsopgaver udført af BITUM Entreprise beror på viden og faglig dygtighed oparbejdet af vores dygtige medarbejder, igennem mange års erfaring. Derfor er BITUM Entreprise en vigtig medspiller ved både store som små projekter. Vi sidder gerne med ved tegnebordet hvor vi meget gerne vil bidrage med vores expertice på dette område. BITUM Entreprise råder over alt det nødvendige udstyr, samt de nyeste maskiner. BITUM Entreprise dækker hele landet med dygtige medarbejdere til at forestå udførelsen.

Adresseinfo​

BITUM Nordic A/S

Porsborgparken 5

9530 Støvring

Kontaktinfo

Tlf.: +45 9825 0022

E-mail: bitum@bitum.dk​​​

CVR-nr. 29407525

Om os

BITUM Nordic A/S er førende leverandør af produkter og løsninger til beskyttelse af bygninger og konstruktioner.​ Vi leverer løsninger i hele Norden.